I TAKT MED NATUREN

Rørosmeieriet er Norges fremste økologiske meieri. Vi lager produkter av høy kvalitet, med utspring i rike mattradisjoner og gode råvarer fra Rørostraktene og med godt meierifaglig håndverk. Alle produkter er Debio-godkjent og merket RØROSMAT®.