Redgjørelse Åpenhetsloven Rørosmeieriet

Redgjørelse Åpenhetsloven Rørosmeieriet AS

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 med formål å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i produksjon av varer og tjenester. Loven skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan negative konsekvenser håndteres av virksomheten, i en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger gjort ihht. loven. Rørosmeieriet AS er omfattet av loven og har iverksatt tiltak, samt utført aktsomhetsvurderinger, for å oppfylle kravene i loven.

Virksomheten

Rørosmeieriet AS er Norges fremste økologiske meieri og produserer etter visjonen «I takt med naturen». Vår virksomhet har i dag ett anlegg lokalisert på Røros, og vareutvalget spenner fra konsum mjølk, fersk laktosefri mjølk med og uten smak, fersk ost, syrna mjølk, rømme, smør og yoghurt. Vi har nasjonal distribusjon av våre produkter til både dagligvare- og serveringsmarkedet. Rørosmeieriet AS omsatte for 245 millioner kroner i 2022, og har 43 ansatte.

Forankring og ansvarlighet

Vi jobber kontinuerlig med informasjonsinnhenting fra våre leverandører for å forsikre oss om at de råvarer og innsatsvarer vi benytter tilfredsstiller krav om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

All mjølka vi foredler blir produsert i Norge, samt at vi tilstreber å kjøpe andre varer og tjenester fra kjente leverandører i Norge eller Skandinavia, der dette er tilgjengelig på markedet.

Kvalitetsleder Kristin A. Westum er ansvarlig for Rørosmeieriets kartlegging og aktsomhetsvurdering av leverandører. Innkjøpsansvarlige er gjort kjent med kravene i Åpenhetsloven, der Rørosmeieriet kun skal kjøpe varer og tjenester fra seriøse samarbeidspartnere som tar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på alvor. Åpenhetsloven er tema i Ledelsens gjennomgang, samt behandles årlig i styret.

Kartlegging

I forbindelse med at Åpenhetsloven trådte i kraft har vi sendt ut spørreskjema til våre leverandører for å kartlegge og dokumentere håndtering av ulike deler av virksomheten knyttet til Åpenhetsloven og bærekraft. Formålet med kartleggingen er å minimere vår risiko for samarbeid med aktører som ikke tilfredsstiller krav i Åpenhetsloven, samt å oppmuntre til videre arbeid med dette.

Aktsomhetsvurderinger og tiltak

Innhentet informasjon viser at våre leverandører har gode rutiner og etterlever menneskeretter og kravene til anstendige arbeidsforhold.

I den grad vi ikke lykkes i å innhente tilstrekkelig informasjon iverksettes tiltak mot leverandør, men dette har per i dag ikke vært behøvelig. For Rørosmeieriet er aktsomhetsvurderinger en kontinuerlig prosess, der vi stiller spørsmål og synliggjør viktigheten av risikoreduserende atferd i vår leverandørkjede.

Rørosmeieriet er ISO 22000-sertifisert med særskilte krav til valg og risikovurdering av alle leverandører. Vi foredler kun økologiske råvarer, og alle våre produkter er Debio-sertifisert, samt at vi er omfattet av merkeordninger som Spesialitet og Geografisk beskyttet betegnelse.

 

Redegjørelsen er styrebehandlet og signert i henhold til Åpenhetsloven § 5 og regnskapsloven § 3-5.