Historien

Rørosmeieriet as ble stiftet 5. januar 2001 for å videreføre drift i anlegget til tidligere TINE Midt-Norge på Røros. Selskapet er eid av Økomat Røros BA, Stratell AS, Sandkjernan Utbygging, tidligere og nåværende ansatte og styremedlemmer, Tine og Investron AS.

Vi befinner oss i en region med lange meieritradisjoner. Norges første andelsmeieri, Rausjødalen, ligger i Tolga i Rørostraktene.

Anlegget vårt på Røros er fra 1970 og ble bygd av Røros Meieri A/L. Lokalene er ombygd flere ganger for å tilfredsstille næringsmiddel-teknologiske krav.

Rørosmeieriet tilbyr økologisk mat av høy kvalitet gjennom industrialisert håndverksproduksjon, med utspring i rike mattradisjoner og gode råvarer fra Røros-traktene.

 

Dagens drift

Rørosmeieriet er et heløkologisk meieri, dvs. at vi utelukkende produserer økologiske varer.

Produktsortimentet består pt. av:
ØKOLOGISK COTTAGE CHEESE
ØKOLOGISK FLØTE
ØKOLOGISK RØROS RØMME
ØKOLOGISK RØROS SMØR
ØKOLOGISK RØROS YOGHURT
ØKOLOGISK SKJØROST
ØKOLOGISK SYRNET MJØLK
– med kjernemjølk
– skogsblåbær
ØKOLOGISK SØTMJØLK
– hel | lett | ekstra lett | skummet (kun i 10 ltr)
ØKOLOGISK TJUKKMJØLK FRA RØROS

Vi har landsdekkende grossistdistribusjon med produkter hos storhusholdningsgrossister, så vel som dagligvarekjedene. Du finner våre varer i alle de største kjedene i Norge. Utvalget vil variere fra butikk til butikk. Vi har en liten oversikt over kjedesortiment og salgssteder her.

Rørosmeieriet etablerte seg med en produksjonsavdeling i Tolga Næringspark, tidligere Tine Meieriet Tolga høsten 2015. Vi ble med det etablert på to lokasjoner, på Røros og i Tolga. Vi har i 2017 og 2018 bygd ut på Røros og vil samle produksjonen der i løpet av 2019.

Vår hovedråvare er norsk økologisk mjølk.
Vi har leieproduksjon for Coop Änglamark Lettmelk 0,7% fett, Lettmelk 1,2% fett, Helmelk og Syrnet Melk Naturell.

Vår historie

RIK MEIERITRADISJON I RØROSTRAKTENE
Rausjødalen Setermeieri var Norges og Nord-Europas første meierisamvirke og ble startet i 1856 under navnet Rausjødalen Meieri. 25 bønder var med på andelslaget i starten, på det meste var det 40 andelseiere.

Hovedproduksjonen var en type helfet sveitserost.
Setermeieriet er i dag i privat eie, det er restaurert og huser meierimuseum og en liten seterkafé om sommeren. Les mer på www.rausjodalen.no.

Meieri i Rørosgatene

Røros’ første meieri ble bygget i Røros sentrum, rett ved dagens Turistkontor og ble etablert i 1953. Dette meieriet tok over rollen til de mange smørlagene og produksjonen var kun smør.

Sollihagaen

I 1970 ble anlegget i Sollihagaen ferdigstilt og flyttet inn i. Det er disse lokalene som i dag utgjør hovedkontoret til Rørosmeieriet as.

Tine avd. Røros

I 1977 drev TINE avd. Røros dette meieriet og det ble produsert ulike produkter, fra økologisk søtmjølk til tjukkmjølk. På midten av 1990-tallet ble det tydelig at Røros-avdelingen var nedleggingstruet i Tine-konsernet. Det ble da også etter hvert foreslått nedlagt flere ganger på slutten av 90-tallet. Til slutt ble avdelingen vedtatt nedlagt i av Tine i 2000. 

Rørosmeieriet AS ble stiftet

4 av de ansatte og lokale økobønder gikk da sammen om å starte Rørosmeieriet as. De 4 ansatte var Inge Broen, Ola Arvid Feragen, Arnt Langen og Reidar Sommer.

Rørosmeieriet as ble stiftet 5. januar 2001.
De satte seg 3 ambisiøse langtidsmål:

  1. Bruke all tilgjengelig økomjølk fra Røros-traktene i sin produksjon
  2. Få flere ansatte enn det var da Tine la ned sin avdeling (dvs. over 10 årsverk)
  3. God, økonomisk bærekraftig drift med utbytte til eierne

De fire gründerne var de eneste som jobbet på Rørosmeieriet i starten og de fylte alle rollene selv. I starten lå omsetningen på drøyt 5 mill og bak tallene lå det mye hardt arbeid, dugnadsarbeid og våkenetter. Det ble noen utfordrende år for de fire frem til pilene begynte å peke oppover i 2009.

Rørosmeieriet startet med smørproduksjon i 2002. Oppskriften er utviklet etter inspirasjon fra Ingrid Skancke i Djupsjølia på Røros. Ingrid var blant de siste i Røros-traktene som lagde smør på tradisjonelt vis hjemme på gården og smøret hennes var godt kjent på meieri for sin gode smak og kvalitet. I 2002/2003 ble det produsert 3 tonn med Røros smør, i 2014 ble det produsert knappe 130 tonn og smøret vant pris for beste norske meieriprodukt i Det Norske Måltid.

Rørosmeieriet er per i dag det eneste meieriet TINE har lagt ned som det har vært og fortsatt er kontinuerlig drift på. Når Rørosmeieriet i oktober 2015 starter meieridrift på Tolga, tidligere Tine avd. Tolga, så vil nok et tomt meierilokale i Røros-traktene fylles med virksomheten til Rørosmeieriet.

Styre og eierskap

Driftige ansatte og økobønder i regionen gikk sammen om å stifte Rørosmeieriet as i 2001.

Selskapet er i dag eid av:

Økomat Røros BA (ca 29 %)
Stratel AS (ca 23 %)
Nåværende og tidligere ansatte (ca 14%)
Tine SA (ca 11%)
Investron AS (ca 10%)
Sandkjernan Utbygging (ca 7%)
Condestra Norge AS (ca 6%)

Styrets sammensetning:

Ketil Leteng (styreleder) Investron as
Bjørgulf Telneset – økobonde fra Tynset
Alvhild Hedstein – Bioøkonomi 2.0
Dag Ådne Sandbakken – Condestra as
Stein Aasgaard- pensjonert konserndirektør i Tine SA
Eline Lorentzen Ingstad – Stratel as
Stian Aafarli – ansatterepresentant

Strategisk rammeverk

Forretningsidé
Rørosmeieriet tilbyr økologisk mat av høy kvalitet gjennom industrialisert håndverksproduksjon, med utspring i rike mattradisjoner og gode råvarer fra Rørostraktene.

Visjon

Rørosmeieriet – Norges fremste økologiske meieri!

Ledestjerne

I takt med naturen

Verdier

Engasjert
Kompetent
Troverdig
Effektiv

Mål

Rørosmeieriet skal være Norges fremste økologiske meieri.

Råvare

I 2013 brukte Rørosmeieriet all økologisk mjølkeråvare fra Røros-traktene. I 2014 ble det i tillegg brukt 2 mill. ltr. økologisk mjølk fra tilstøtende område. I 2018 kommer en hovedvekt av mjølkeråvaren fra utenfor Røros-traktene.

Bærekraft og økologi

Da Rørosmeieriet ble stiftet, hadde det vokst frem et sterkt økomiljø blant bøndene i Røros-traktene. Faktisk utgjorde den økologiske melkeproduksjonen her 10% av Norges totale økologiske mjølkeproduksjon på denne tida.

Røros-traktene er også en region med sterke mattradisjoner som vi strekker oss langt for å ivareta. Reseptene (oppskriftene) vi bruker, er eldre enn kunstgjødsel og sprøytemidler. Derfor mener vi at den beste og mest naturtro råvare er økologisk. Med økologisk råvare har vi det beste utgangspunktet for å lage kvalitetsprodukter.

I vår produksjon, legger vi også til grunn at økologisk råvare fortjener en mest mulig skånsom behandling og at skånsomme produksjonsmetoder gir en kvalitet som ivaretar mest mulig av råvarenes opprinnelige egenskaper.

Økologiske produkter

Debio sitt Ø-merke er det norske godkjenningsmerket for økologisk mat. Produkter som bærer Ø-merket og markedsføres som økologiske skal være produsert i samsvar med regelverket for økologisk produksjon. Begrepet økologisk er rettsbeskyttet og kan bare brukes etter godkjenning av Debio.

Alle våre produkter bærer Debios Ø-merke.
Les mer på debio.no

Energisparende tiltak

Rørosmeieriets eksisterende driftsanlegg på Røros er en bygning fra 1970. Alderen på bygg og fasiliteter har gitt utfordringer ift. spesielt energibruk. Dette er tema som Rørosmeieriet har jobbet kontinuerlig med å forbedre, bla. med installasjon av fjernvarme,  skifte til energieffektive vinduer, ut med oljefyr, installasjon av en internasjonal innovativ anleggstype med CO2 som arbeidsmedium. Dette vil være første implementering i Norge og globalt. Denne type teknologi har potensiale for anvendelse i bla. næringsmiddelindustrien, øvrig prosessindustri, hoteller og borettslag der det vil bidra til energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp. 

Emballasje

På kartong er Elopak vår leverandør. Vi er en liten aktør på et stort europeisk marked når det kommer til emballasje, men vi opplever at vår leverandør har miljøfokus og vi jobber sammen med leverandør for å få til bedre løsninger. Vi har fjernet et lag av kartongen og denne type miljøkartong vil rulles ut i løpet av 2019Vi er i 2016 første aktør i Norge med en tilnærmet 100% fornybar kartong. Alle kartongene som Rørosmeieriet benytter er FSC (2) (Forest Stewardship Council) sertifisert. Du kan lese mer om FSC her. Det vil si at tømmeret som danner basis for pappen i kartongen kun blir tilvirket fra Nord Europeiske skoger som blir sertifisert av et eget nøytralt organ. Plastmaterialene som benyttes som barrierer i kartong og kork kommer fra organisk avfall i Europa. Disse fornybare plastmaterialene bidrar til den sirkulære økonomi, som igjen var et meget viktig diskusjonstema bl.a under klimaforhandlingene i Paris. CO2 fotavtrykket på en kartong med fornybare råmaterialer er estimert til å være 40% lavere enn det var på våre kartonger i 2016.

På beger er Superfos nå vår leverandør. Begrene lages i polypropylen. Superfos bruker ikke BPA i fremstillingen av PP, og dette er heller ikke en indirekte bestanddel i deres produksjon.

Beger og spann til flergangsbruk

Begrene og spannene er godt egnet for flergangsbruk. Forslag til gjenbruksområder: Bærspann, nedfrysing av matrester, bær, sopp ol. Matbokser til bruk på tur.

 

Økonomi

Nøkkeltall for Rørosmeieriet as

År Omsetning i mill. kr. Resultat i mill. kr. før skatt
2012 34,6 1,4
2013 47 4,6
2014 73 8,2
2015 95 11,7
2016 132 14,6
2017 148 14

 

Alt overskudd er så langt brukt til videreutvikling av bedriften. Bla. etablering på Tolga og nå utbygging på Røros.

Meieribestyrerne

Det har per i dag vært fire meieribestyrere ved Rørosmeieriet. Fortsatt i dag så bærer daglig leder tittelen Meieribestyrer.

2001-2001           Arnt Langen
2001-2003           Morten Mellquist
2003-2008           Guri Heggem
2008- d.d.           Trond Vilhelm Lund

 

Priser og utmerkelser

2004 Økologisk Tjukkmjølk fra Røros var første produkt i Norge som fikk Beskyttet Geografisk Betegnelse
2004 Spesialitetsmerke for Økologisk Røros Smør
2004 Spesialitetsmerke for Økologisk Røros Rømme
2005 Årets leverandør av økologiske produkter
2012 Bygdeutviklingsprisen Sør-Trøndelag (finalist i den nasjonale konkurransen 2013)
2013 Økologisk Røros Smør kåret til beste norske meieriprodukt i Det Norske Måltid
2015 Vilje og vekst-prisen
2015 Tolga Venstres Miljøpris
2015 Spesialitetsmerke for Økologisk Røros Yoghurt Naturell
2015 Meieribestyrer Trond V. Lund var 1 av 3 nominerte til prisen Årets Matinspirator under Matprisen  2015
2015 Økologisk Røros Rømme kåret til Årets meieriprodukt i Det Norske Måltid
2016 Økologisk Skjørost fra Røros-traktene tildeles Beskyttet Geografisk Betegnelse

 

Samarbeidspartnere

Vi har mange gode samarbeidspartnere som er viktige for oss.

Coop – leieproduksjon
Debio – sertifiserer økologisk produksjon
Destinasjon Røros
Innovasjon Norge – Støtte til utviklingsprosjekter
Matmerk – Spesialitet og Beskyttet Betegnelse
Norske Smaksopplevelser (RM er en av eierne)
– Dybvik
Tind
Troll Salmon
Oikos – ideell organisasjon for økologisk mat
Rørosmat (RM er andelseier)
Rørosregionen Næringshage
Tine Råvare – råvareleverandør

 

Designprofil

Rørosmeieriets logo
Logo brukes i svart, men kan unntaksvis brukes i hvitt.  Minste størrelse for logo er 8 mm i diameter. Logoen skal ha luft rundt seg, minimum likt logoens radius, men gjerne logoens diameter. Det er ikke tillatt å manipulere eller forvrenge vår logo, elementer skal ikke legges til og ikke fjernes.

Illlustrasjoner fra designprofil
Rørosmeieriet bruker fonten DIN. DIN Bold i overskrifter, DIN Light i brødtekst.

Andre merker

Debios logo
Rørosmats produktmerke
Spesialitetsmerke
Beskyttet Betegnelse – merke
Nøkkelhullmerke