3 LEDIGE STILLINGER

Vi har 3 ledige stillinger med søknadsfrist 19.5.19. Trykk på linkene under og les fullstendige stillingsutlysninger:

1 Ekspedisjonsmedarbeider i 100% fast stilling

1 Produksjonsmedarbeider i 100% fast stilling og 1 Vikar i produksjonen

 

Åpne søknader:

For åpen søknad til Røros, kontakt meieribestyrer Trond V. Lund på trond@rorosmeieriet.no så vil vi ha din søknad liggende til det åpner seg en relevant stilling.

Vi har mange ulike typer stillinger hos oss, både direkte tilknyttet produksjon, kvalitet, logistikk og innen administrative støttefunksjoner.