Vi søker etter 2 Salgskonsulenter 100%

Konsulent 1:  Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest Agder og Rogaland.

Konsulent 2:  Oslo og Østfold.

Se fullstendig stillingsutlysning for Salgskonsulenter

Søknadsfrist: 15. desember 2018

 

Andre søknader:

For åpen søknad til Røros eller Tolga, kontakt meieribestyrer Trond V. Lund på trond@rorosmeieriet.no så vil vi ha din søknad liggende til det åpner seg en relevant stilling.

Vi har mange ulike typer stillinger hos oss, både direkte tilknyttet produksjon, kvalitet, logistikk og innen administrative støttefunksjoner.