Presse

Vi har en hel del flotte bilder som vi gjerne deler. Det eneste du må passe på, er korrekt fotokreditering. Denne fremgår av navnet på filen, fotografens navn er en del av filnavnet der det er nødvendig.

Rørosmeieriets album på Flickr har foto, logo og merker som lettvint kan lastes ned.

Rørosmeieriets logo brukes i svart, men kan unntaksvis brukes i hvitt. Minste størrelse for logoen er 8 mm i diameter. Logoen skal brukes med luft rundt, minst det samme som logoens radius, men helst det samme som diameteren. Det er ikke tillatt å manipulere eller forvrenge Rørosmeieriets logo, og elementer skal ikke legges til eller fjernes.

Vil du vite mer om Rørosmeieriet?
Trenger du mer informasjon, vil du intervjue eller besøke oss? Ta kontakt med vår meieribestyrer Trond for hjelp!

Trond Vilhelm Lund
Meieribestyrer
(+47) 991 07 731
trond@rorosmeieriet.no