Rørosmeieriet som støttespiller og sponsor

Rørosmeieriet er tuftet på engasjementet vårt for lokalmat, økologi, matglede, lokal verdiskaping og en stor dose pågangsmot. I denne ånden har vi vokst fram, og har fortsatt utviklingen av virksomheten her på Røros og i Nord-Østerdalen.

Vårt ønske er å bidra til å løfte fram gode tiltak og støtte opp under alt det flotte som skjer rundt mat og matglede, lokalt og rundt om i landet vårt. Hver uke får vi henvendelser om støtte og sponsing. Vi blir både inspirert og rørt av alt det fine som skjer og alle som står på, og vi heier frem alle gode tiltak. Samtidig kan vi ikke støtte alle. Vi setter derfor pris på om du leser våre retningslinjer for støtte og sponsorsamarbeid under før du tar direkte kontakt med oss.

Har du allikevel spørsmål etter å ha lest dette, nøl ikke med å ta kontakt!

Generelle retningslinjer

Vi er opptatte av at det vi støtter bygger opp under våre verdier og mål, og at de vi samarbeider med er gode ambassadører for det vi står for.

Vi skal være Norges fremste økologiske meieri, og våre verdier er Ekte, Engasjert, Kompetent, Troverdig og Effektiv.

Vi ønsker oss sponsorsamarbeid som bidrar til formidling av våre verdier og at flere får smake på maten vi produserer, heller enn et tradisjonelt samarbeid med logoprofilering og annonser. Tenk gjerne kreativt, men også konkret, før du henvender deg til oss. Tenk også gjennom hva som er deres rolle og hva som er Rørosmeieriets rolle i samarbeidet.

Rørosmeieriet setter pris på organisasjoner og tiltak som velger lokalt og tenker bærekraft alltid, ikke bare når sponsorsøknader sendes ut.

Vi prioriterer tiltak og organisasjoner som omhandler:

  • økologi, miljø og bærekraft
  • lokalmat, mattradisjoner og mat som kulturbærer
  • helse og kosthold

 

I tillegg vil tiltak prioriteres som gjelder:

  • vårt lokalmiljø i Røros-traktene og Nord-Østerdalen
  • barn og unge
  • frivillighet
  • tiltak som varer over tid

Rammer og begrensninger

Mat er en verdi. Sponsing av mat kommer gjerne fra oss i form av gode priser på produkter.
Sponsorvarer hentes på Rørosmeieriet i Sollihagaen 2 innenfor vår åpningstid.

Søknad sendes til

Hilde Myhren
Marked og Opplevelsesleder
(+47) 924 20 367
hilde@rorosmeieriet.no