• 1856 – 1977

  1856 – 1977

  En region med rike meieritradisjoner

  Rørosmeieriets sjel er tuftet på de rike meieritradisjonene i regionen. Blant annet ble Rausjødalen setermeieri startet allerede i 1856, som Norges og Nord-Europas første meierisamvirke. Setermeieriet er godt bevart, og huser i dag et meierimuseum og en hyggelig seterkafé om sommeren. Les mer på www.rausjodalen.no.

  I 1953 fikk Røros sitt første meieri i gata, rett ved dagens turistkontor. Dette meieriet produserte kun smør.

  I 1970 bygde Røros Meieri A/L lokalene i Sollihagan 2 på Røros, der Rørosmeieriet holder til i dag. Fra 1977 var det Tine avdeling Røros som drev meieriet med produksjon av flere produkter, fra økologisk søtmjølk til tjukkmjølk.

  Foto: Digitalt Museum. Meieriet i Rausjødalen (CC BY-NC-SA).

 • 1995 – 2001

  1995 – 2001

  Tine legger ned i Røros, og Rørosmeieriet blir til

  Tine-avdelingen på Røros var truet av nedlegging flere ganger i løpet av nittitallet, og i 2000 skjedde det.

  Fire ansatte gikk da sammen med lokale økobønder og stiftet Rørosmeieriet 5. januar 2001, godt støttet av det offentlige og med viktig fødselshjelp fra Tine Midt-Norge.

  De fire gründerne Inge Broen, Ola Arvid Feragen, Arnt Langen og Reidar Sommer fylte alle rollene på meieriet selv i starten, og omsetningen lå på drøye fem millioner. Det ble noen utfordrende år med hardt arbeid, nattevåk og dugnad, men de fokuserte på de ambisiøse målene de hadde satt seg.

  Meieriet skulle bruke all tilgjengelig økomelk fra Røros-traktene i produksjonen, de skulle ha flere ansatte og mer enn ti årsverk, som Tines avdeling på Røros hadde, og driften skulle være økonomisk bærekraftig med utbytte til eierne.

 • 2001 – 2003

  2001

  Arnt Langen var den første meieribestyreren på Rørosmeieriet, tett etterfulgt av Morten Mellquist, som var meieribestyrer i perioden 2001-2003.

  Produksjon

  2002

  I 2002 startet Rørosmeieriet den tradisjonsrike smørproduksjonen etter inspirasjon fra Ingrid Skancke i Djupsjølia på Røros. Hun var en av de siste i rørostraktene som lagde smør på tradisjonelt vis hjemme på gården, og smøret hennes var viden kjent for sin gode smak og kvalitet. Det første året produserte meieriet tre tonn smør. Dette året fikk også Røros Smør spesialitetsmerke fra Matmerk.

  2003

  Guri Heggem var meieribestyrer i perioden 2003-2008.

 • 2004 – 2005

  2004

  Økologisk Tjukkmjølk fra Røros fikk Beskyttet Geografisk Betegnelse, som det første produktet i Norge. Samme år fikk Økologisk Røros Rømme Spesialitetsmerke fra Matmerk.

  2005

  Rørosmeieriet ble kåret til årets leverandør av økologiske produkter.

 • 2008 – 2012
  Meieribestyrer Trond V. Lund

  2008

  Trond Vilhelm Lund er dagens meieribestyrer, og har vært det siden 2008.

  2009

  Rørosmeieriet hadde sitt første år med positivt resultat.

  2012

  Meieriet fikk Bygdeutviklingsprisen i Sør-Trøndelag, og var i tillegg finalist i den nasjonale konkurransen i 2013.

 • 2013

  2013

  Økologisk Røros Smør ble kåret til beste norske meieriprodukt i Det Norske Måltid.

 • 2013 – 2014

  2013 – 2014

  I 2013 brukte Rørosmeieriet all økologisk mjølkeråvare fra rørostraktene. I 2014 ble det i tillegg brukt to millioner liter økologisk mjølkeråvare fra tilstøtende områder i Hedmark og Sør-Trøndelag.

 • 2015 – 2016

  2015 – 2016

  I 2015 fikk Rørosmeieriet både Vilje og vekst-prisen og Tolga Venstres Miljøpris. Samme år fikk Økologisk Røros Yoghurt Naturell Spesialitetsmerke fra Matmerk og Økologisk Røros Rømme ble kåret til Årets meieriprodukt i Det Norske Måltid. I tillegg var meieribestyrer Trond Vilhelm Lund én av tre nominerte til Årets Matinspirator under Matprisen 2015. I 2016 fikk Økologisk Skjørost fra rørostraktene Beskyttet Geografisk Betegnelse.

 • 2017 – 2018

  2017

  Økologisk Røros Yoghurt Tyttebær fikk Spesialitetsmerke fra Matmerk, og Rørosmeieret var finalist til Årets Miljøbedrift, arrangert av Miljøpsykologikonferansen ved Høgskolen i Innlandet.

  2018

  Som første meieri i Norge tok Rørosmeieriet i bruk kartonger med 40% redusert Co2-avtrykk sammenlignet med vanlig type.

 • 2018

  2018

  I 2018 tok meieriet store steg videre i arbeidet med grønn energi og reduksjon av klimagassutslipp. Det ble installert fjernvarme og skiftet til energieffektive vinduer. Oljefyren ble kastet ut og det ble installert co2-varmepumper med glykolbasert kjøling som eneste kjøleinstallasjon. Dette gjør meieriet ledende både nasjonalt og globalt. Biproduktet er varmt vann, som gjenbrukes i egen vask og eventuelt selges til Ren Røros as gjennom fjernvarmenettet vårt.

  En ny, mer miljøvennlig, kartong ble lansert i 2018. Dette har redusert co2-avtrykket på kartongene med 40 prosent siden 2016.

 • 2018 – 2019

  2018 – 2019

  Rørosmeieriet blir kåret til Årets Utfordrer under KLD-dagene til ASKO Servering, og var finalist til Varmepumpeprisen i kategorien Større varmepumpeanlegg, arrangert av Norsk Varmepumpeforening. I 2019 var meieriet Norges nominerte til EMBLA-prisen i kategorien Årets Matentrepenør, og vant dessuten Miljøprisen til Trøndelag SV.