Offisiell åpning av ‘nye’ Rørosmeieriet

Rørosmeieriet har i 2019 samlet all sin produksjon på Sollihagaen på Røros. Dette ble markert med offisiell åpning onsdag 28. august.

Dette innebærer slutten på en to år lang byggeperiode. Lokalene på Røros har blitt doblet i areal. Det er også plass til Opplevelsesmeieriet som vil åpne i 2020.

Det har vært en hektisk periode der den produksjonen på Tolga har blitt overflyttet og samlet på Røros. Nå står helautomatiske, nye og moderne maskiner i ‘nydelen’ side ved side med smørmaskina fra 1950-tallet og håndtverksysting i ‘gammeldelen’.

Rørosmeieriet har i 2019 samlet all sin produksjon på Sollihagaen på Røros. Dette innebærer slutten på en to år lang byggeperiode.

Tusen takk for alle gratulasjoner!

Utbyggingen ble feiret til gangs onsdag 28. august.

Dagen startet med felles frokost for alle ansatte. Det var så frokost for naboer og samarbeidspartnere. Til slutt ble det arrangert offisiell åpning og snorklipping.

Det er gjort store løft med mer miljøvennlige løsninger. Blant annet varmepumpeteknologi som er innovativ på globalt nivå.

Veien videre

Med utbygginga så har hele bygget fått et løft i den viktige infrastrukturen som ligger i tak, vegger og gulv på et meierianlegg. Det er gjort store løft med mer miljøvennlige løsninger. Blant annet varmepumpeteknologi som er innovativ på globalt nivå.

Kapasiteten er utvidet med større produksjonslokaler, større kjøl og administrasjon. Det er også gode rammer til Opplevelsesmeieriet som åpner for besøkende i 2020.

Interessert i å lese mer? Finn ut mer om våre produkter og prøv ut oppskriftene som våre ansatte har samlet sammen.