Tilbake til fremtiden6.-7. mars 2024

En konferanse om terroir og lokale smaker i nordisk melkeproduksjon.

ProgramPåmelding

Bli med og skap større bevissthet om terroir og lokale smaker i nordisk melkeproduksjon, og de spesialiteter Norden kan by på når det gjelder melkeprodukter.

Mer kunnskap om smak og andre egenskaper tilknyttet terroir er viktig for produktutvikling og innovasjon i matbransjen, særlig knyttet til melk.

På konferansen vil det være deltakere fra landbruksskoler, forskningsmiljø, forvaltning, næringsliv, restauranter og reiseliv fra Norge, Sverige og Danmark.

Målet er å skape en nordisk arena for utveksling av kompetanse og kunnskap mellom fagmiljø, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og fremtidige jordbrukere og ansatte i næringen. 

Vi ønsker å være inspirerende for melkemiljøet i Norden, og bidra til ny utvikling, optimisme og økt forbruk av nordiske melkeprodukter.

Konferansen arrangeres av Rørosmeieriet i samarbeid med NIBIO, Mære landbruksskole, Torsta Landbruksskole i Sverige og Kalø Økologiske Landbrugskole i Danmark, og er støttet av Nordisk ministerråd som en del av satsingen Ny Nordisk Mat.

Konferansen vil foregå på Røros Hotell og Røros Kultur og konferansesenter, Storstuggu.

Meld deg på konferansen her, og ikke glem å melde deg på bergstadvandring og omvisning på Rørosmeieriet.

 

Påmeldingsfrist 1. mars 2024.
Bindende påmelding.

Program

Konferansier: Ragna Kronstad.

ForedragsholderePåmelding

Tirsdag 5. mars


 • 16.00 - 17.15:Omvisning på Rørosmeieriet (forhåndspåmelding).
 • 19.30:Middag for studenter.

Onsdag 6. mars

kl. 09.00 - 16.00


 • 08.30 - 09.00:Registrering og mingling.
 • 09.00 - 09.15:Åpning av konferansen ved ordfører Isak Busch, Røros Kommune.
 • 09.15 - 09.45:Green Deal/Farm to Fork og det europeiske melkemarkedet ved Landbruksråd Magnar Sundfør.
 • 09.40 - 10.05:Betydningen av Beskytta Betegnelser i Norden ved Nina Hegdal, Stiftelen Norsk Mat.
 • 10.05 - 10.25:Matnasjonen Norge og bærekraftige matsystemer ved Amalie Rosnes, Landbruks- og matdepartementet.
 • 10.40 - 11..00:Hvordan jobber MENY og Norgesgruppen med matskatter, kvalitet, smak, terroir og utvikling ved Einar Gundersen, Norgesgruppen.
 • 11.00 - 11.10: Gruppesamtale.
 • 11.10 - 11.25: PAUSE.
 • 11.35 - 12.15:Biologisk mangfold, terroir og TRØK ved Bolette Bele, Hanne Sickel og Kristin Daugstad, NIBIO.
 • 12.20 - 12.40:En matreise fra jord til bord ved Kjersti Rinde Omsted, Opaker Gård.
 • 12.40 - 12.55:Råvarens betydning for smak og produktutvikling ved Thomas Lindbjerg, Grand Fromage.
 • 12.55 - 13.15:Mathåndverk og sensorisk beskrivelse ved Anna Berglund, Eldrimmer.
 • 13.15 - 13.20: Gruppesamtale.
 • 13.20 - 14.00: LUNSJ.
 • 14.00 - 14.40:Fremtidens mat – på fortidens premisser ved Marit Kolby.
 • 14.45 - 15.00:De økologiske mejerier Naturmælk & Øllingegaard ved Nelly Frees Riggelsen.
 • 15.00 - 15.10: PAUSE.
 • 15.10 - 15.25:Fortid, nåtid og framtid – økologi i Coop ved Knut Lutnæs, Coop
 • 15.25 - 15.45:Fra vestjyske græsmarker til dit ostebord ved Tobias Christensen, Nørgaard Gedemejeri.
 • 15.45 - 16.00:Gruppesamtale, avslutning og smaksbord.
 • 16.30 - 17.50:Bergstadvandring (forhåndspåmelding).
 • 16.30 - 17.45:Omvisning på Rørosmeieriet (forhåndspåmelding).
 • 19.30 - 22.00:Festmiddag på Røros Hotell.

Torsdag 7. mars

kl. 09.00 - 13.00


 • 08:30 - 09:00:Registrering og mingling.
 • 09.00 - 09.10:Åpning av konferansen.
 • 09.10 - 09.30: Seterbruk, kulturarv, terroir og autentisitet ved Håkan Tunon, Sveriges Lantbruksuniversitet.
 • 09.30 - 09.50:Ubehandlet drikkemelk ved Birgitta Sundin, Eldrimmer.
 • 09.55 - 10.15:Presentasjon Kalø Økologisk Landbruksskole ved studenter.
 • 10.15 - 10.35:Presentasjon Mære Landbruksskole ved studenter.
 • 10.40 - 11.00: Presentasjon Torsta AB – Kunskapssentrum for de grønne næringene ved Marie Sjølin
 • 11.00 - 11.05: Gruppesamtale.
 • 11.05 - 11.20: PAUSE.
 • 11.20 - 11.35:Satsing på Røroskua og unike råvarer ved Kjetil Kvarteig, Coop Midt-Norge.
 • 11.35 - 11.50: Samvær ku og kalv, eneste veien inn i framtidas mjølkeproduksjon? ved Karianne Telneset
 • 11.50 - 12.15:Næringsutvikling og økonomisk verdiskapning basert på terroir og tradisjonell mat ved Paulina Rytkönen, Sødertørn Høgskola.
 • 12.15 - 12.35:Skånsomt og naturlig behandlet ved Trond V. Lund, Rørosmeieriet.
 • 12.40 - 13.00:Gruppesamtale, oppsummering og avslutning.
 • 13.00 - 14.00: LUNSJ.
 • 14.15 - 15.45:Omvisning på Rørosmeieriet (forhåndspåmelding).

Dagpakke uten festmiddag

Onsdag og/eller torsdag
kr 750
 • Konferanse
 • Lunsj

Dagpakke med festmiddag

Onsdag
kr 1350
 • Konferanse (onsdag)
 • Lunsj
 • Festmiddag (onsdag)

Omvisning på Rørosmeieriet

Tirsdag, onsdag el. torsdag
Gratis
 • Velg en av dagene
 • Varighet: 75 min

Bergstadvandring

Onsdag
kr 125
 • Vandring med guide i Bergstaden
 • Varighet: 75 min

Disse treffer du på konferansen

Våre deltakere kan glede seg til interessante og gode innlegg fra dyktige og kunnskapsrike foredragsholdere.

ProgramPåmelding
Ragna Kronstad er konferansiser på Rørosmeieriets konferanse Tilbake til fremtiden på Røros

Ragna Kronstad
Konferansier

Ragna er agronom i økologisk landbruk og kommunikatør / formidler.

Isak Busch

Isak Busch
Røros kommune

Isak (Ap) overtok ordførervervet etter valget i 2019 og ble gjenvalgt som ordfører i 2023. Han har vært medlem av kommunestyret siden 2015. Isak er bosatt på Røros med sin familie.

Magnar Sundfør, Spesialutsending for landbruk

Magnar Sundfør
Spesialutsending for landbruk

Magnar er ansatt ved Norges EU-delegasjon som spesialutsending for landbruk. Han er til daglig i Brussel og jobber tett på EUs felles landbrukspolitikk, handel, bygdeutvikling og skogbruk.

Nina Hegdal, Stiftelsen Norsk Mat

Nina Hegdal
Stiftelsen Norsk Mat

Nina er advokat, jobber som fagsjef for lokalmat og har fagansvaret for merkeordningen beskyttede betegnelser. Hun har jobbet med å ta vare på Norges matarv i over 20 år i tett samarbeid med mat-og drikkeprodusenter.

Amalie Rosnes er foredragsholder på konferansen Tilbake til fremtiden på Røros som Rørosmeieriet arrangerer.

Amalie Rosnes
Landbruks- og matdepartementet

Amalie er utdannet bioteknolog fra NMBU med spesialisering i matproduksjon og klimatilpasning. I Landbruks- og matdepartementet (LMD) jobber Amalie med politikkutvikling og virkemidler knyttet til klima- og miljøarbeid i jordbruket, samt utvikling av økologisk matproduksjon. Hun er også LMD sin representant på FNs klimatoppmøte der hun deltar i forhandlinger om jordbruk.

Einar Gundersen, Kategoridirektør i MENY

Einar Gundersen
Kategoridirektør i MENY

MENY er Norges ledende supermarked og bredt vareutvalg med god kvalitet er avgjørende for deres suksess. For å nå dette målbildet, er Norsk landbruk generelt og matskatter spesielt en særdeles viktig bærebjelke. Med det bakteppet har Einar blitt en drivkraft for norske matskatter og han brenner for å bidra til å utvikle et bærekraftig og lønnsomt norsk landbruk.

Hanne Sickel, NIBIO

Hanne Sickel
NIBIO

Hanne er forsker i avdeling for landskapsovervåking i NIBIO, Ås. Hun er vegetasjonsøkolog med hovedinteresse for fjellandbruk, utmarksbeiting og biologisk mangfold samt produktkvalitet på melk fra fjellbeiter.

Kristin Daugstad, NIBIO

Kristin Daugstad
NIBIO

Kristin er forskar i avdeling for kulturlandskap og biomangfold i NIBIO, Løken i Valdres. Arbeider med kartlegging og overvåking i utmark og kulturlandskap, samt skjøtsel og biologisk mangfald i fjellbygdene.

Bolette Bele, NIBIO

Bolette Bele
NIBIO

Bolette er forsker i avdeling for kulturlandskap og biomangfold i NIBIO, Trondheim. Jobber med immateriell kunnskap, tradisjonelle driftssystemer og skjøtsel for å ivareta kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet i fjellet.

Kjersti Rinde Omsted, Opaker Gård

Kjersti Rinde Omsted
Opaker Gård

Kjersti har en sterk interesse for matkultur og mat som medisin, og dette fokuset er også blitt en del av kjøkkenet hvor det bakes med urkorn av emmer og spelt, tilberedes ureiste retter basert på gårdens og skogens ressurser, og bærekraftige opplevelser står på agendaen daglig.

Thomas Lindbjerg, Grand Fromage

Thomas Lindbjerg
Grand Fromage

For Thomas var smaken altavgjørende, og det er kjernen i GRAND fromage: Å skape smaksopplevelser. Han er utdannet kokk og har bl.a. arbeidet som kokk på Michelin-restauranten Relais de la Poste i Frankrike. Godt håndverk tar tid. Det er det som får den mangfoldige smak frem.

Anna Berglund, Eldrimmer

Anna Berglund
Eldrimner

Eldrimner er Sveriges Resurssenter for mathåndverk. Anna Berglund forteller om hva senteret gjør samt beskriver et sensorisk projekt som pågår nå. Det handler om kompetanseutvikling for mathandverkere koblet til sensorisk språk.

Foredragsholdere

Marit Kolby
Ernæringsbiolog

Marit er utdannet innen matvitenskap og ernæringsbiologi, og jobber som høyskolelektor og forsker ved Oslo Nye Høyskole. Hun er en aktiv samfunnsdebattant, og blant annet gjennom bøkene «HVA og NÅR skal vi spise» og kokeboka – «Hva skal vi spise?» har hun etablert seg som en ny og frittenkende del av den offentlige samtalen om ernæring og kosthold.

Nelly Frees Riggelsen
Naturmælk og Øllingegaard

Øllingegaard har et bankende hjerte for økologi. Kvalitet, holdning, innovasjon, god smak og kvalitetes mathåndverk er deres lidenskap. Meieriet er kjernen i deres bruk, men via sine økologiske bønders  holdninger til produksjon, og gjennom kulinariske matsamfunn og samarbeid, forgrener deres lidenskap og hardt arbeid seg ut mange andre steder – fra råvarer til produkter til måltider. De økologiske meieriene Øllingegaard og Naturmælk har slått seg sammen og samlet aktiviteterne under navnet “De Økologiske Mejerier”.

Knut Lutnæs
Coop

Knut jobber nå med kommunikasjon og myndighetskontakt i Coop Norge, etter 20 år som miljøsjef samme sted. Han har hele tiden vært engasjert i debatten om økologisk landbruk og var også styremedlem i Rørosmeieriet i 15 år.

Tobias Christensen
Nørgaard Gedemejeri

På de bølgende marker hos Nørgaards Gedemejeri blomstrer historien om Tobias og Anne Maries drøm. De har skapt et landbruk og en geitemelkproduksjon med et stort fokus på dyrevelferd og det gode, naturlige dyrelivet fremfor en høy melkemengde. I dag kan de også tilby osteprodukter.

HåkanTunon, Sveriges Lantbruksuniversitet

Håkan Tunon
Sveriges Lantbruksuniversitet

Håkan er forsker ved Sveriges Lantbruksuniversitet og leder for Senter for biologisk mangfold. Han har arbeidet med problemstillinger knyttet til biologisk mangfold, tradisjonell kunnskap og bygdeutvikling de siste tiårene.

Han har vært delaktig i nomineringen av ”Seter- og stølsdrift – kunnskap, tradisjoner og praksis knyttet til utmarksbeite og håndverksmessig matproduksjon” til UNESCO-konvensjonen om sikring av den immaterielle kulturarven for vedtak 2024.

Birgitta Sundin, Eldrimmer

Birgitta Sundin
Eldrimner

Birgitta er bransjeansvarlig innen meieri på Eldrimner og leder projektet om ubehandlet drikkemelk.

Kalø Økologisk Landbrugsskole
Danmarks største økologisk landbruksskole

Skolen brenner brenner for økologisk landbruk. En utdannelse ved Kalø Økologisk Landbrugsskole åpner dørene dine til en spendende fremtid, hvor økologi og bærekraft er i sentrum.

Mære landbruksskole

Mære Landbruksskole
Sparbu i Steinkjer kommune

Mære videregående skole tilbyr undervisning på studieretning naturbruk, gir grønn studiekompetanse og er et spennende alternativ for elever som vil utdanne seg innen entreprenørskap, biologi og miljøfag. Skolen er en fremtidsrettet gartner- og landbruksskole som gir yrkesutdanning i nært samarbeid med næringslivet. De grønne næringene stiller stadig større krav til kunnskap som grunnlag for god lønnsomhet. Mære landbruksskole har en viktig rolle for landbruket som utdannings, nærings- og utviklingsaktør, og skal i samarbeid med andre kompetansemiljø være en viktig bidragsyter for et kompetanseløft.

Marie Sjölin
Torsta AB

Marie er leder for bygdeutvikling og jobber ved Torsta AB som er et kunnskapssenter for grønne næringer i Ås, Jämtland. En videregående skole for naturbruk, økologisk melkeproduksjon og strategisk bygdeutviklingsarbeid der smak og terroir på våre breddegrader har vært et viktig område.

Paulina Rytkönen
Sødertørn Høgskola

Paulina er førsteamanuensis og foreleser i bedriftsøkonomi ved Södertörns universitet. Hun er ekspert på og en ledende forsker i Norden innen næringsutvikling, og lokal utvikling med utgangspunkt fra mathåndverk, skurholding og geografiske indikasjoner.

Karianne Telneset
Stortelneset

Karianne er økologisk melkebonde og inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft. Sammen med mannen Bjørgulf driver hun gården Stortelneset. Her produseres melk, og kjøtt som biprodukt, i tillegg til litt skogbruk og rabarbra.

Kjetil Kvarteig
Coop Midt-Norge

Kjetil har økonomisk bakgrunn, fagbrev som butikkslakter og diplomutdanning i kjøttfag. Kjetil fronter matglede gjennom Matcooperativet til mega og er lidenskapelig opptatt av Norsk mat og Tradisjoner. Han er kategoriansvarlig for lokalmat i Coop Midt-Norge for å fremme trønderske råvarer på sitt beste.

Trond Vilhelm Lund, Rørosmeieriet

Trond Vilhelm Lund
Meieribestyrer

Rørosmeieriet har spesialisert seg på økologisk mjølk og legger vekt på smak og kvalitet i alle sine produkter. Med base i Røros-traktene har Rørosmeieriet utviklet og tatt vare på flere norske spesialprodukter som for eksempel Tjukkmjølk og Røros Smør. Rørosmeieriet gir merpris til lokale økomjølkprodusenter som reduserer kraftfôr-bruk per liter produsert mjølk. Hvordan har denne reisen vært? Hva bringer fremtiden?

Reise til og bo på Røros under hele konferansen

Røros Flyservice er behjelpelig med å bestille billetter. Ta kontakt med booking@rfly.no og bruk kode: «Tilbake til fremtiden»

Du kan bo på Røros Hotell under hele konferansen. Bestill direkte på booking@roroshotell.no med kode: «Tilbake til fremtiden»


EnkeltromRøros Hotell inkl. frokost: kr 1125,-

DobbeltromRøros Hotell inkl. frokost: kr 1425,-

TremannsromRøros Hotell inkl. frokost: kr 1675,-

FiremannsromRøros Hotell inkl. frokost: kr 1925,-

Historien om konferansen

I forbindelse med vårt 20-årsjubileum i 2021, arrangerte vi i samarbeid med Landbrukets Økoløft konferansen «I takt med naturen – en problemløser konferanse» på Røros.

Hovedtema var økt norsk matproduksjon i takt med naturen, der fokus var bl.a. videreutvikling av fjellandbruket med stor vekt på beitebruk og seterdrift.

Det ble et godt oppmøte av deltagere, gode og varierte foredragsholdere, mange og gode gruppediskusjoner blant deltakerne, panelsamtaler mellom foredragsholdere, og avsluttet med paneldebatt med politikere.

Konferansen arrangeres av Rørosmeieriet i samarbeid med NIBIO, Mære landbruksskole, Torsta Landbruksskole i Sverige og Kalø Økologiske Landbrugskole i Danmark,
og er støttet av Nordisk ministerråd som en del av satsingen Ny Nordisk Mat.

Nordisk ministerråd
Nibio
Torsta
Kalø
Mære landbruksskole