Terroir, mat fra Røros-traktene

I Røros-traktene har vi skapt et moderne mateventyr. Det har vi fått til fordi vi er mange som står sammen. Fordi vi brenner for å skape verdier ut av de ressursene vi har, fordi vi blir inspirert av hverandre, og fordi vi kan by på god mat med smak av fjell og vidde, skog og sjø.

Vår råvare: Norsk økologisk mjølk

Rørosmeieriet er Norges fremste økologiske meieri. Vi driver heløkologisk og produktene våre er i tråd med Debios sertifiseringssystem. Våre produkter er av høy kvalitet fra rike mattradisjoner i Røros-traktene, laget med godt meierifaglig håndverk.

Vår mjølk kommer fra mjølkebruk som driver økologisk. Vi kjøper fra Tine Råvare som henter mjølka på faste «øko-ruter» og frakter den til oss. Vi har ikke avtaler om levering direkte med mjølkebruk, men Tine Råvare kjører faste ruter til oss.

Alle mjølkebrukene som leverer til oss må drive i henhold til Debios regelverk for øko-drift. Les mer på www.debio.no eller www.oikos.no.

Lokal råvare?

I 2013 brukte Rørosmeieriet all økologisk mjølkeråvare fra Røros-traktene. Dette var et av målene de fire gründerne hadde da de stiftet meieriet i 2001.

I 2014 brukte vi, i tillegg til den lokale mjølka, to millioner liter økologisk mjølkeråvare fra tilstøtende områder i Hedmark og Sør-Trøndelag.

I 2015 var omtrent halvparten av vår mjølkeråvare fra Røros-traktene og den andre halvparten fra tilstøtende områder i Hedmark og Sør-Trøndelag.

I 2016 var godt over halvparten av mjølkeråvaren fra utenfor Røros-traktene. Enkelte dager kommer det mjølk helt fra sør i Akershus og nord i Nord-Trøndelag.

I 2017 og 2018 bruker vi rundt regnet 3,5-4 millioner liter råvare fra Røros-traktene, og over ni millioner fra Trøndelag og Østlandet.

Vi ønsker oss alltid mer lokal mjølkeråvare og tilbyr 20 øre i omleggingsstøtte og 10 øre per liter i merpris for lokal, økologisk mjølk levert til oss.

Kunnskap og respekt for dyrenes egenart er selve grunnlaget for økologisk husdyrhold.

— Rørosmeieriet

Økologisk mjølkeproduksjon

Kunnskap og respekt for dyrenes egenart er selve grunnlaget for økologisk husdyrhold. God dyrevelferd og dyrehelse er viktige prinsipper, samtidig som dyrene gir viktige bidrag til et allsidig og balansert økologisk landbruk.

Økologiske husdyr skal leve under forhold som er mest mulig i tråd med dyrenes naturlige atferd. Det betyr blant annet at de skal ha mulighet til å gå ute i frisk luft, og skal selv kunne velge om de vil være ute eller inne.

Alle mødre vet at det man spiser går rett i mjølka. Den økologiske kua spiser mye økologisk grovfôr og er ofte ute på beite. I økologisk landbruk er det større biologisk mangfold, der flere ulike plantevekster, som kløver, urter og belgvekster, trives. Resultatet blir at økologiske kyr har et variert kosthold som gir sunn og frisk mjølk med en bedre sammensetning av fettsyrer og en høyere andel av de sunne omega-3-fettsyrene. Spesielt på sommerstid ser man store ernæringsmessige forskjeller på økologisk og konvensjonell melk. Økologiske kalver er de eneste kalvene som har krav på å die moren etter fødselen. Kilde: Oikos.no

Du kan lese mer om kravene til økodrift i Debios veileder til forskrift om økologisk produksjon.

Hva er tettekultur?

En tettekultur kommer fra tettegrasplanten, Pinguicula vulgaris, som er en 10 cm høy plante som vokser blant annet i Røros-traktene.

Tradisjonelt ble tettemjølk ble laget ved at lunken mjølk ble helt over bladene til tettegrasplanten og fikk stå i romtemperatur til mjølka var syrna og tjukk. Hver budeie og hver gårdskone hadde sin egen kultur.

Rørosmeieriets unike tettekultur

Rørosmeieriets tradisjonsrike og unike tettekultur er trolig flere hundre år gammel. Når vi produserer tjukkmjølk, syrna mjølk og yoghurt, tar vi avkom av morkulturen vår, som har blitt podet og stelt med gjennom generasjoner.

Hvordan akkurat denne kulturen kom i bruk hos Rørosmeieriet kan du lese om i «Historien om tjukkmjølka».

Vi regner tettekulturen vår for å være «gullet» vårt, og for sikkerhets skyld er et eksemplar av den nedfrosset på Måltidets hus i Stavanger. I meieriet på Røros har vi til enhver tid flere versjoner av kulturen lagret slik at vi alltid er sikre på at den holder seg i live og i den kvaliteten vi ønsker.

Tettekulturen brukes i Tjukkmjølk fra Røros 1,5% og 4% fett, Syrna Naturell, Syrna Blå og Røros Yoghurt.