Terroir, mat fra Røros-traktene

I Røros-traktene har vi skapt et moderne mateventyr. Det har vi fått til fordi vi er mange som står sammen. Fordi vi brenner for å skape verdier ut av de ressursene vi har, fordi vi blir inspirert av hverandre, og fordi vi kan by på god mat med smak av fjell og vidde, skog og sjø.

Vår råvare: Norsk økologisk mjølk

Rørosmeieriet er Norges fremste økologiske meieri. Vi driver heløkologisk og produktene våre er i tråd med Debios sertifiseringssystem. Våre produkter er av høy kvalitet fra rike mattradisjoner i Røros-traktene, laget med godt meierifaglig håndverk.

Vår mjølk kommer fra mjølkebruk som driver økologisk. Vi kjøper fra Norsk Melkeråvare som henter mjølka på faste «øko-ruter» og frakter den til oss. Vi har ikke avtaler om levering direkte med mjølkebruk, men Norsk Melkeråvare kjører faste ruter til oss.

Alle mjølkebrukene som leverer til oss må drive i henhold til Debios regelverk for øko-drift. Les mer på www.debio.no eller www.okologisknorge.no.

Lokal råvare?

Mesteparten av norsk økologisk mjølk produseres på gårder som ligger på en akse fra Østfold til nord i Trøndelag. Rørosmeieriet er godt plassert nærmest på midten av denne aksen.

I 2013 brukte Rørosmeieriet all økologisk mjølkeråvare fra Røros-traktene. Dette var et av målene de fire gründerne hadde da de stiftet meieriet i 2001. Det hadde i lang tid vært produsert mer økomjølk på gårdene enn det som ble til økologiske produkter i markedet.

I 2015 var omtrent halvparten av vår mjølkeråvare fra Røros-traktene og den andre halvparten fra tilstøtende områder i Hedmark og Sør-Trøndelag.

I 2017 og 2018 bruker vi rundt regnet 3,5-4 millioner liter råvare fra Røros-traktene, og over ni millioner fra Trøndelag og Østlandet. Dette førte til at bønder som ville legge om til økologisk drift i våre områder, igjen fikk mulighet til det.

I 2020 så brukte vi ca 4 millioner liter råvare fra Røros-traktene og over 11 millioner fra Trøndelag og Østlandet. I Norge brukes fortsatt ikke all økomjølka som produseres til økologiske produkter, men Rørosmeieriet ser at det vil bli knapphet på råvaren i enkelte perioder.

Vi ønsker oss alltid mer lokal mjølkeråvare og tilbyr omleggingsstøtte og merpris for lokal, økologisk mjølk levert til oss. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål.

Kunnskap og respekt for dyrenes egenart er selve grunnlaget for økologisk husdyrhold.

— Rørosmeieriet

Økologisk mjølkeproduksjon

Kunnskap og respekt for dyrenes egenart er selve grunnlaget for økologisk husdyrhold. God dyrevelferd og dyrehelse er viktige prinsipper, samtidig som dyrene gir viktige bidrag til et allsidig og balansert økologisk landbruk.

Økologiske husdyr skal leve under forhold som er mest mulig i tråd med dyrenes naturlige atferd. Det betyr blant annet at de skal ha mulighet til å gå ute i frisk luft, og skal selv kunne velge om de vil være ute eller inne.

Alle mødre vet at det man spiser går rett i mjølka. Den økologiske kua spiser mye økologisk grovfôr og er ofte ute på beite. I økologisk landbruk er det større biologisk mangfold, der flere ulike plantevekster, som kløver, urter og belgvekster, trives. Resultatet blir at økologiske kyr har et variert kosthold som gir sunn og frisk mjølk med en bedre sammensetning av fettsyrer og en høyere andel av de sunne omega-3-fettsyrene. Spesielt på sommerstid ser man store ernæringsmessige forskjeller på økologisk og konvensjonell melk. Økologiske kalver er de eneste kalvene som har krav på å die moren etter fødselen. Kilde: www.okologisknorge.no.

Du kan lese mer om kravene til økodrift i Debios veileder til forskrift om økologisk produksjon.

Hva er tettekultur?

En tettekultur kommer fra tettegrasplanten, Pinguicula vulgaris, som er en 10 cm høy plante som vokser blant annet i Røros-traktene.

Tradisjonelt ble tettemjølk laget ved at lunken mjølk ble helt over bladene til tettegrasplanten og fikk stå i romtemperatur til mjølka var syrna og tjukk. Hver budeie og hver gårdskone hadde sin egen kultur.

Rørosmeieriets unike tettekultur

Rørosmeieriets tradisjonsrike og unike tettekultur er trolig flere hundre år gammel. Når vi produserer tjukkmjølk, syrna mjølk og yoghurt, tar vi avkom av morkulturen vår, som har blitt podet og stelt med gjennom generasjoner.

Hvordan akkurat denne kulturen kom i bruk hos Rørosmeieriet kan du lese om i «Historien om tjukkmjølka».

Vi regner tettekulturen vår for å være «gullet» vårt, og vi har til enhver tid flere versjoner av kulturen lagret på kjøl eller frys slik at vi alltid er sikre på at den holder seg i live og i den kvaliteten vi ønsker.

Tettekulturen brukes i Tjukkmjølk fra Røros 1,5% og 4% fett, Syrna Blå og Røros Yoghurt.