Se våre nyutbyggede lokaler på Røros

Rørosmeieriet har produksjon og hovedkontor i Sollihagaen på Røros. Lokalene ble bygget av Røros Meieri AL i 1970 og det har vært meieridrift i lokalene siden den gang.

Lokalene ble bygget ut med en dobling av arealet i 2017-2019, og de nye lokalene står nå ferdige. Rørosmeieriet avd. Tolga er flyttet inn i den nyutbygged delen og all produksjonen til Rørosmeieriet foregår nå i de utvidede lokalene i Sollihagaen.

Opplevelsesmeieriet

Det første som møter deg er en kombinert butikk og resepsjon som etter hvert vil bli utvidet til å inkludere mer av Opplevelsesmeieriet som åpner senvinteren 2020.

På Opplevelsesmeieriet kan du bli med på omvisninger og aktiviteter som har med Rørosmeieriet å gjøre. Grupper kan bestille omvisning, men det vil også selges enkeltbilletter til omvisninger i perioder av året.

Her skal du få se, smake og virkelig kjenne Rørosmeieriet på kroppen!

Håndtverk og automasjon side om side

I den gamle delen av bygget, er det lite som er forandret, og det er et tydelig skille mellom ny og gammel del av bygget, både i produksjonen og i administrasjonsdelen av bygget.

I den gamle produksjonshallen forsterkes nå fokuset på håndverksproduksjon, skjørost som knas med hendene og ekte kjerning av smør. I den nye produksjonshallen ruller stadig flere melkekartonger ut på rullebåndet i et helautomatisert anlegg.

Kombinasjonen av de to er viktig for Rørosmeieriet, og med de nyutbyggede lokalene så er det skapt gode muligheter for videre vekst.

Rørosmeieriet har to spesielt tradisjonsrike håndverksprodukter som har oppnådd Beskyttet Betegnelse, Tjukkmjølk fra Røros og Skjørost fra Rørostraktene.

Energi og bærekraft

For Rørosmeieriet handler økologisk mat  om å ta vare på kvaliteten til råvarene, men også om å skåne miljøet. Det brukes nå kun CO2 og glykol, naturlige kjølemedium, og fossilfri energi i produksjonen.

Vi har også langsiktige ambisjoner om å oppgradere det nyutbyggede meieriet fra passivhus- til plusshuss. Målet er å ha et industribygg som kan overføre overskuddsenergi til naboer (fjernvarme), gjennom blant annet å utnytte energiforskjellen i at melka kommer inn med en temperatur på 6 grader og forlater meieriet på 3 grader. Med delvis nye lokaler er vi klare for å ta stadig nye, og mer bærekraftige steg.

Ambisjonen er et industri plusshus

Interessert i å lese mer? Finn ut mer om våre produkter og prøv ut oppskriftene som våre ansatte har samlet sammen.