Se etter tettegress når du er på tur

Tettegress – har du lagt merke til den?

Tettegress er en plante med gulgrønne, slimete blad som er opprullet i kanten.

Tettegress vokser på fuktige, næringsfattige steder og er kjøttetende ved at insekter setter seg fast i det klebrige bladslimet og blir oppløst ved hjelp av enzym som skilles ut på bladoverflaten. I Norge vokser tettegress i fuktig eng, ved kilder, i myrkanter og veigrøfter over hele landet.

Den er ikke så enkel å oppdage og en må ofte se aktivt etter den for å oppdage den. Se gjerne etter den neste gang du er på tur i et terreng som beskrevet over.

Tjukkmjølk

Tettemelk eller Tjukkmjølk er en type syrnet melk med lange tradisjoner i Norge. Tjukkmjølka var daglig kost på gårdene, spesielt om sommeren og hver gård hadde ofte sin helt unike kultur.

Mange av arbeiderne tilbake til gruvesamfunnet på Røros var ukependlere, derfor måtte de ha med seg mat til en ukes beholdning. Tjukkmjølka var den mest næringsrike maten de spiste og holdbarheten på mjølka var også essensiell.

På Rørosmeieriet bruker vi tettekultur i Tjukkmjølk, yoghurt, Syrna Blå og lett crème fraîche.

Økologisk Tjukkmjølk fra Røros var det første produktet i Norge som fikk tildelt merket «Beskyttet geografisk betegnelse».

Foto: Tom Gustavsen

Aktive melkesyrebakterier

Tettekulturen bidrar med levende og aktive melkesyrebakterier (probiotisk) og den inneholder i tillegg fiber (EPS) som beskytter bakteriene og stimulerer vekst (prebiotisk). EPS sin effekt er ikke bevist spesifikt for tettekulturen, men vi vet fra annen forskning at det bidrar positivt til overlevelse og vekst av bakteriene. Det er også fiberet som gir den karakteristiske tjukke konsistensen. Kulturen består av flere ulike stammer melkesyrebakterier.

Foto: Tom Gustavsen

Interessert i å lese mer? Finn ut mer om våre produkter og prøv ut oppskriftene som våre ansatte har samlet sammen.