Rørosmeieriet 20 år!

Lokalmat, meierihåndverk og distriktsnæring i 20 år.

5. januar 2021 er det 20 år siden Rørosmeieriet ble stiftet, godt støttet av det offentlige som hadde trua på prosjektet og viktig fødselshjelp fra Tine Midt-Norge. Fra en liten produksjon med fire gründere som fylte alle roller og en omsetning på knapt 5 millioner, så har Rørosmeieriet blitt en lokalmatbedrift som finnes i de fleste matbutikker i hele landet, og er godt representert på velrenommerte restauranter.

Selv om vi har blitt større, så er fortsatt opptatt av å opprettholde og videreutvikle meierihåndverket og norske mattradisjoner, og vi er fortsatt et heløkologisk meieri.

20-årsjubileet vil bli markert med flere små og store markeringer gjennom året.

De fire gründerne Inge Broen, Ola Arvid Feragen, Arnt Langen og Reidar Sommer fylte alle rollene på meieriet i starten.

Det ble noen utfordrende år med hardt arbeid, nattevåk og dugnad, men de 4 gründerne fokuserte på de 3 målene de hadde satt seg. Det første målet var at Rørosmeieriet skulle bruke all tilgjengelig økomelk fra Røros-traktene i produksjonen, på det tidspunktet var det 3,5 mill ltr. Det andre målet var at de skulle ha flere ansatte og mer enn ti årsverk, som Tines avdeling på Røros hadde, og det tredje målet var økonomisk bærekraftig drift. Det siste målet ble nådd i 2013.

I dag, når vi feirer 20-årsjubileum og gjør opp status, så foredler vi årlig over 15 millioner liter mjølk, hvorav lokal mjølk er ca 1/3. Vi har drevet med postivt resultat i over 10 år og har passert 200 millioner i omsetning. Sist, men ikke minst, er det ca 40 arbeidsplasser på Rørosmeieriet.

Rørosmeieriets visjon er 'I takt med naturen'.

Vi ser frem til å feire 20 år. Det er ingen selvfølge at en økologisk lokalmatprodusent i distriktet skal klare å markere seg nasjonalt. I tråd med nasjonale føringer vil vi ha ulike arrangement gjennom året.

Lokalene i Sollihagaen på Røros er klare for å ta imot besøkende på omvisninger med opplevelser og aktivitet. Her skal du kunne se, prøve, lukte og smake. Vi gleder oss til å vise dere hvordan produktene lages, fortelle om vår historie og lære bort meierifag.

I 2021 åpner vi for omvisning med aktiviteter og gode smaker hos oss på Røros

Interessert i å lese mer? Finn ut mer om våre produkter og prøv ut oppskriftene som våre ansatte har samlet sammen.