Røros kommunes Miljøpris 2021 tildeles Rørosmeieriet

Et enstemmig formannskap vedtok torsdag 6. mai at Røros kommunes miljøpris 2021 skal gå til Rørosmeieriet.

«Rørosmeieriet har vært en foregangsbedrift i mange år. Deres visjon er «I takt med naturen» og bærekraft er en integrert del av bedriftens strategi og operative drift, noe som gjør Rørosmeieriet til en verdig vinner, sier ordfører Isak Busch.»

Takker bonden for fantastiske råvarer

Det er vanskelig å bli profet i eget land, så når nærmiljøet vårt og vår egen kommune ønsker å hedre oss med en slik pris så blir jeg stolt sier meieribestyrer Trond Vilhelm Lund.

Rørosmeieriet tenker miljøforbedring i alt vi gjør, og hvis vi blir litt bedre hver gang vi gjør en endring, så blir summen stor etter noen år. Hverdagen vår er styrt ut fra vår visjon «I takt med naturen», og det ligger i ryggmargen til alle ansatte.

Vi stimulerer til mer lokal råvare som skal være tuftet på minst mulig kraftfor. Derfor vi betaler økobonden mer for bruk av gras og mindre bruk av kraftfor. Vi ønsker mer lokal mjølk som igjen kan skape flere arbeidsplasser, sier meieribestyreren.

Stolt meieribestyrer

En bedrift som bidrar til å finne løsningene for framtida

Rørosmeieriet bruker norske økologiske råvarer og foredler dem til smakfulle produkter som både store og små har glede av. De er tradisjonelle og nytenkende på samme tid, og produktene de lager er av svært høy kvalitet. Røros kommunes klima- og miljøplan skal bidra til at regionen, landet vårt og verden når sine felles mål om å snu klimaendringene. Det er satt ambisiøse mål både globalt, nasjonalt og regionalt. Det er ikke er et valg om vi bli mer klimavennlige, men hvordan vi skal få det til. Rørosmeieriet er en bedrift i kommunen som bidrar til å finne løsningene for framtida, sier Busch. De påvirker, utfordrer og utvikler markedet i positiv retning, og vi er takknemlig for at de fortsetter å sette kursen til glede for så mange, avslutter ordføreren i en pressemelding fra Røros kommune.

 

Om miljøprisen
Miljøprisen er består av et diplom og en gavesjekk på 15 000 kroner.
I miljøprisens statuetter står det at prisen kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter eller andre for tiltak som fremmer, følger opp eller kompletterer Røros kommunes miljøpolitikk. Pristildelingen bør reflektere god miljøeffekt, holdningsskapende virkning og/eller langvarig engasjement gjerne også utover kommunegrensen.
Utdeling under 20-jubileet
Prisen deles ut av ordføreren i forbindelse med Rørosmeieriets 20- årsmarkering i august.

Interessert i å lese mer? Finn ut mer om våre produkter og prøv ut oppskriftene som våre ansatte har samlet sammen.