Fra setertradisjoner til prisvinnende meieri

Rørosmeieriets historie er tuftet på rike tradisjoner, gode råvarer og en mengde entusiasme og idealisme.

I hundrevis av år har melk fra kuer i Røros-traktene gitt meieriprodukter med god kvalitet av lokale råvarer i den rike meieritradisjonen i området. Det vises blant annet hos Rausjødalen setermeieri. Det startet allerede i 1856, som Norges og Nord-Europas første meierisamvirke, og er i dag godt bevart med et meierimuseum og en hyggelig seterkafé om sommeren.

Den spede begynnelse

Rørosmeieriets historie begynner i 1953, da Røros fikk sitt første meieri i gata. Her ble det produsert kun smør. I 1970 bygde Røros Meieri A/L lokalene i Sollihagaen 2 på Røros, der meieriet fortsatt har tilhold. Fra 1977 var det Tine avdeling Røros som drev meieriet med produksjon av flere produkter, fra økologisk søtmjølk til tjukkmjølk.

Dagens meieri på Røros er heløkologisk og ble stiftet av fire driftige ansatte, Inge Broen, Ola Arvid Feragen, Arnt Langen og Reidar Sommer, og økobønder i 2001 etter at Tine-avdelingen hadde vært nedleggingstruet i flere år.
For de fire gründerne ble det noen utfordrende år med hardt arbeid, nattevåk og dugnad, men de fokuserte på de ambisiøse målene de hadde satt seg: Meieriet skulle bruke all tilgjengelig økomjølk fra rørostraktene i produksjonen, de skulle ha flere ansatte og mer enn ti årsverk, som Tines avdeling på Røros hadde, og driften skulle være økonomisk bærekraftig med utbytte til eierne.

Rørosmeieriet jobber for at skånsomme produksjonsmetoder gir en kvalitet som ivaretar mest mulig av råvarenes opprinnelige egenskaper.

Et bærekraftig selskap

18 år senere er Rørosmeieriet en betydelig arbeidsplass i Røros-traktene, fortsatt med driftige ansatte som er stolte av å produsere noen av de beste økologiske produktene på markedet. De jobber for at gode økologiske råvarer fortjener en mest mulig skånsom behandling og at skånsomme produksjonsmetoder gir en kvalitet som ivaretar mest mulig av råvarenes opprinnelige egenskaper.

Mange av Rørosmeieriets produkter har vunnet ulike priser og merker, blant annet Beskyttet Geografisk Betegnelse for Tjukkmjølk og Skjørost, og Spesialitetsmerke fra Matmerk for Røros Smør, Røros Rømme og Røros Yoghurt Naturell.

Rørosmeieriet er i dag Norges fremste økologiske meieri, og tenker hele veien på at økologi og miljø går hånd i hånd. Miljø og bærekraft speiles i alt meieriet foretar seg, fra daglige gjøremål til strategiske valg – fortsatt tuftet på rike tradisjoner, gode råvarer og massevis av entusiasme og idealisme.

Interessert i å lese mer? Finn ut mer om våre produkter og prøv ut oppskriftene som våre ansatte har samlet sammen.