Bærekraft og ansvarlig handel hos Rørosmeieriet

Hvordan jobber vi med bærekraft?

Bærekraft skal være en del av alt vi jobber med. Det er vår leveregel på Rørosmeieriet. Vi har derfor ingen særskilt bærekraftsstrategi.

Rørosmeieriets visjon er «I takt med naturen». Det ligger derfor sentralt for oss at vi skal produsere i takt med naturen og målet er at vi skal bli litt bedre, hver gang.

Når vi går i takt med naturen, så betyr det at vi skal tilpasse oss naturen. Naturen er en fantastisk ressurs som vi forvalter på vegne av generasjoner som kommer etter oss.

Hva betyr ordet bærekraft for oss?

Vi bruker FNs definisjon på bærekraft i vårt arbeid.

FN har definert 17 bærekraftsmål. Disse er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene gjelder for alle land i verden, også Norge.

På denne sida har vi prøvd å samle det vi har jobbet med, og jobber med, som vi mener er i tråd med FNs bærekraftsmål.

Når du kjøper våre produkter, så skal du være trygg på at du støtter en verdikjede som er verdt din tillit.

Energi

 • Det er gjort en rekke energibesparende tiltak slik som installasjon av fjernvarme og skifte til energieffektive vinduer.
 • Implementering av CO2 som arbeidsmedium har vært et ENOVA prosjekt, med mål om å redusere klimautslippene våre og effektivisere energibruken.
 • Ble «freon-fritt» meieri i 2017, altså sluttet å bruke kjølemedium med ozonskadelige stoffer. Dette ble oppnådd ved å bytte ut gamle kjølemaskiner med CO2- kjølemaskiner og glykol.
 • Innen 2018 har Rørosmeieriet satt seg som mål å også bli et fossilfritt anlegg ved å utnytte CO2- pumper til å samle nok varme til varmt vann. Dermed kan vi bytte ut oljekjel og på sikt spesifikt redusere energiforbruk per liter behandlet melk på Røros. Dette er et innovasjonsprosjekt der vi ved implementering av slik teknologi er første i Norge og globalt.
 • Vi tester solceller på sørvendt vegg og tak
 • Andre tiltak er batteriprosjekt, valg av mer klimavennlige byggematerialer, heis med dynamo, varmen som skilles ut fra for eksempel kjølerommene skal utnyttes til å varme opp tappevannet og den energien som ligger differansen mellom temperatur på melk inn og melk ut.

Ansvarlig handel

Det forventes at våre leverandører følger grunnleggende prinsipper for samfunnsansvar, som samsvarer med Rørosmeieriets verdier og visjon. Rørosmeieriet stiller etiske krav til sine leverandører. Dette dokumenteres i årlig leverandørvurdering.

Vi kjøper sertifiserte råvarer som møter krav til ansvarlig handel og miljøvern. Dette er en sikkerhet for at vi kjøper fra gode leverandører når vi bruker råvarer vi har vurdert til å ha vesentlig risiko knyttet til disse områdene.

Kaffen som brukes i Økologisk Iskaffe med Mjølk er UTZ-sertifisert, i tillegg til at den selvfølgelig er økologisk sertifisert.

Vi bruker Fairtrade- og økologisk sertifisert kakao, rørsukker og vanilje. Disse råvarene inngår i Økologisk Sjokomjølk, Økologisk Røros Yoghurt Vanilje og Økologisk Iskaffe med Mjølk.

Vi har ikke kjøpt rettigheter til å bruke sertifiseringssymbolene på pakning.

Miljø og klima

 • Vi er en del av en økologisk verdikjede
 • Vi jobber for minimalt matsvinn. Produksjonen jobber kontinuerlig for å minimere svinn i produksjonen. Vi har en god kultur for å ta være på melka, faktisk så godt at Landbruksdirektoratets omregningsfaktorer ble endret fordi vi har vesentlig mindre svinn enn bransjen ellers. Matsvinn er derfor særdeles viktig del for å bedre vår bærekraft. Vi jobber for å redusere svinn hos forbruker gjennom konkrete tips på emballasje og i vår kommunikasjon ellers. Svinn hos oss som ikke er menneskemat, går til dyrefôr.
 • 2016 var Rørosmeieriet først ut i Norge med kartong laget av kun fornybare råmaterialer. Alle kartongene som Rørosmeieriet benytter i dag er ellers FSC (Forest Stewardship Council) sertifisert, og plastmaterialene som benyttes som barrierer i kartong og kork kommer fra andregenerasjons bioavfall. Dvs. at dette er kretsløpsplast, avfall fra en annen verdikjede, og dermed mindre belastende på miljø og klima enn eks. plast fra fossil utvinning eller fra «nye» ressurser slik som sukkerroer.
 • Emballasje er også en viktig del av vårt miljøeengasjement. Ofte havner våre vurderinger på en balanse mellom å redusere matsvinn, miljøvennlig og mindre emballasje og holdbarheten til produktene. Vi vurderer emballasjen fra råvare, produksjon av denne til og med mulighetene for bruk etter gjenvinning. Noen problemstillinger vi vurderer:
  • Jo mindre beger vi selger i, jo mindre matsvinn, men jo mer emballasje.
  • Svart emballasje med carbon black forlenger holdbarheten på produktene og hindrer lyspåvirkning, men norske gjenvinningsanlegg fungerer ikke når de skal plukkes ut til resirkulering.
  • Resirkulert gjennomsiktig plast er mer attraktiv på plast-markedet enn farget plast.
  • En resirkulerbar emballasje som ikke gjenvinnes kan være verre enn en ikke-resirkulerbar.
  • Vi vil selge mer økologiske meieriprodukt og mener at den økologiske driftsformen og verdikjeden bidrar positivt til miljøet.
 • All vår plastemballasje er resirkulerbar.
 • Vi vurderer ulike plasttyper mot hverandre mtp deres miljøavtrykk i et kretsløpsperspektiv. PP og PE er vurdert som foretrukne pga at det er et godt marked for gjenvunnen PE og PP, og fordi at disse forurenser lite ved forbrenning.
 • Endringer som er gjort det siste året er:
  • lettere beger med mindre plast.
  • firkantede beger for bedre stabling og frakt av mindre luft. Våre kunder vil kunne oppnå høyere fyllingsgrad i sine lastebiler, noe som igjen vil bidrar til å redusere transportutslippene og påvirker igjen bedriftens og kundenes CO2 avtrykk. Konkret har overgangen til firkantede beger bedret NorgesGruppen sin plassutnyttelse fra 63 til 82% for Økologisk Røros Rømme.
 • Ingen kunstige tilsetningsstoffer og matsminke
 • Vi bruker uraffinert rørsukker i produkter, men produktene våre har en mindre søt smaksprofil og vi bruker ingen kunstig søtning
 • Vi har som mål å bruke hele melkeliteren, både skumma melka og fløten.
 • Vi har utviklet bærekraftige produkter med gode egenskaper til forbruker.
 • Vi har etablert bærekraftfond. Anvendelsen av bærekraftfondet besluttes årlig av styret i henhold til gjeldende vedtekter for fondet.
  • Vi har gitt midler til nydyrking
  • Vi gir midler til omlegging fra konvensjonell til økologisk drift i Røros-traktene
  • Vi gir midler til de som øker eller har høy grovfôrandel i sin økologiske melkeproduksjon i Røros-traktene