Rørosmeieriet har utfordringer med sin unike tettekultur og får ikke produsert Økologisk Tjukkmjølk fra Røros før tidligst i slutten av november. Det er nå påvist at tettekulturen – enkelt forklart – er angrepet av et slags “virus” som svekker tettekulturens evne til å syrne. Dette har ingen påvirkning på tjukkmjølkas kvalitet, utover at den er vanskelig å pode om.

forsokspoding-pa-laben

Tjukkmjølk lages av økologisk mjølk fra Røros-traktene og med Rørosmeieriets unike tettekultur, som stammer fra tettegrasplanten. Rørosmeieriet ba i slutten av oktober personer som har egen tettekultur om å ta kontakt. De ba også privatpersoner som hadde tjukkmjølk med holdbarhetsdato september 2016 – eller tidligere – om å ta kontakt. Tjukkmjølk har ekstremt god holdbarhet og er gjerne brukbar lenge etter Best-før-datoen, men smaken blir gjerne syrligere etter hvert.

Overveldende med over 300 henvendelser
Siden Rørosmeieriet søkte publikum om hjelp til å løse problemene for 2 uker siden, så har de fått over 300 henvendelser fra fjern og nær. De fleste tilbød utgåtte kartonger, andre hadde podet tjukkmjølk ut i fra Rørosmeieriets tjukkmjølk og noen få hadde egne tettekulturer.
-Det var rett og slett en helt overveldende respons! Vi gjorde forsøk med cirka 20 utgåtte kartonger og et par tettekulturer. Vi har også hatt mange interessante og faglige diskusjoner, forteller meieribestyrer Trond V. Lund.
-Det er mange hos oss som har jobbet mye for å løse dette. Da er det utrolig motiverende å kjenne det enorme engasjementet for tjukkmjølka som alle disse henvendelsene forteller om, sier Lund.

fin-poding-pa-1995-kulturen

Vellykket poding på 1995-kulturen

Vekket gammel tjukkmjølk til live
På NMUB på Ås så har de vekket en 30 år gammel tettekultur til live, og fra Tine FOU i Stavanger har Rørosmeieriet fått tilbake sin tjukkmjølksreserve som ble frosset ned i 1995. Begge disse er brukt i testing de siste ukene.

Virusangrep
-Vi har fått stadfestet at tettekulturen – enkelt forklart – er angrepet av et “virus”, et bakteriofag, som svekker tettekulturens evne til å syrne, forteller Lund. – Dette har forøvrig ingen annen påvirkning – bortsett fra manglende tjukkmjølk i butikken. Vi får mer detaljerte analyser om en drøy uke, men jobber i mellomtiden på spreng med tiltak vi håper skal ha effekt, sier han.

Produksjonen av Syrnet Mjølk med Kjernemjølk og Røros Yoghurt Naturell fortsetter som normalt til tross for problemene.