Tilskuddet ble først offentliggjort på Aktivt Fjellandbruks årskonferanse i 2016 og det tok ikke mange dagene før Røros Slakteri varslet at de ville bli med på å stimulere til mer nydyrking.

Partene gikk hver inn med 60 000,- per år og signaliserer med dette en økende etterspørsel etter produkter basert på bærekraftige gressressurser.

Utlysning:

Rørosmeieriet og Røros Slakteri lyser med dette ut:

NYDYRKINGSTILSKUDD

til gårdsbruk i Røros-traktene.

Rørosmeieriet og Røros Slakteri ønsker med dette å stimulere til økt nydyrking og bærekraftig, gressbasert mjølk- og kjøttproduksjon i Røros-traktene.

Total tilskuddsramme er 120 000 per år. I 2017 er tilskuddsrammen ekstra stor fordi midlene som ikke ble tildelt fra 2016-rammen i sin helhet ble overført til 2017.

Vilkår:
– Tilskuddet kan gå til gårdsbruk beliggende i Røros-traktene, jf. definisjon til Rørosmat.
– Bekreftelse fra din kommune på godkjent størrelse på areal må legges ved søknaden
– For 2017 er det totalt 177 232,- som fordeles forholdsvis på søkerne, men med følgende forutsetninger:
o Det utbetales maks. kr 300 per mål.
o Det utbetales maks. kr 20 000 per gårdsbruk

SØKNADSFRIST: 1. november 2017

Søknad sendes tor@rorosslakt.no og merkes Nydyrkingstilskudd 2017.
Ev. spm rettes til tlf 909 55 546 eller tor@rorosslakt.no.