Invitasjon til fag og feiring med Rørosmeieriet 2. mai
Høsten 2016 opplevde Rørosmeieriet omfattende problemer med vår tettekultur, og vi ble mange erfaringer rikere. Vi vil fortsette åpenheten vår med å dele kunnskap og samtidig feire en helt unik, nasjonal matskatt.

Velkommen til Røros 2. mai kl.10-15

Foreløpig program:
Del 1:
Melk og mikrobiologi- dagens utfordringer i meieribransjen ved Jorun Øyaas (forsker og avdelingsleder, TINE)
Vår erfaring med syrningsproblem- hva kan bransjen lære? Kunnskapsdeling ved Linn Funda Nygård (Produktsjef Rørosmeieriet)
• Faglig debatt
Lunsj

Del 2: Tjukkmjølkas dag
Effekten av åpenhet om problemene Rørosmeieriet hadde høsten 2016 ved Trond Lund (meieribestyrer Rørosmeieriet)
Tjukkmjølkas unike kultur og egenskaper ved Judith Narvhus (professor, NMBU)
• «En reise gjennom tarmen» – Lege, forfatter og foredragsholder Berit Nordstrand tar oss med på en spennende og lærerik reise
• Produktlansering fra Rørosmeieriet
• Smaking, historier, kulturinnslag og underholdning med mer

PÅMELDING:

Pris: Arrangementet er gratis.

Sted: Fjøsakademiet, Røros. Se www.fjosakademiet.no.
Rørosmeieriet arrangerer skyss fra Røros sentrum tur/retur Fjøsakademiet. Vennligst meld ifra dersom du vil benytte deg av dette.

Frist: Påmelding må sendes innen 21.4.17 på mail til linn@rorosmeieriet.no.
Husk å meld i fra om du skal delta på hele eller deler av dagen, om du skal ha lunsj og om du skal ha skyss tur/retur Røros sentrum-Fjøsakademiet.

Vi håper alle som kommer ønsker å være med oss hele denne dagen som blir en spennende reise som knytter meierifaglig kunnskap med kulturhistorie.01

VELKOMMEN!