Rørosmeieriet ekspanderer og etablerer seg nå med en produksjonsavdeling i Tolga Næringspark, tidligere Tine Meieriet Tolga.

Vekstbedriften vil med dette være etablert på to lokasjoner, på Røros og i Tolga. Forberedelsene starter allerede i januar med sikte på å være oppe og i drift i lokalene på Tolga innen 1.okt. 2015.

NÅDD MÅL – OG VEGG

Etter stødig vekst fra oppstarten i 2001, ble 2014 året da Rørosmeieriet nådde alle de 3 sentrale målene som ble satt ved etableringen av Rørosmeieriet.

  1. Bruke all tilgjengelig økomjølk fra Røros-traktene i sin produksjon
  2. Flere ansatte enn det var da Tine la ned sin avdeling (10 årsverk)
  3. God drift med utbytte til eierne

– Vi begynner å få det trangt både i produksjonslokaler, på kjøl, lager og kontor. Samtidig ser vi at vi har behov for å øke kapasiteten for å kunne dekke etterspørselen etter våre varer. Vi har nådd veggen, som jeg bruker å si, vi må rett og slett ha mer plass, sier meieribestyrer Trond V. Lund.

-Styret i Rørosmeieriet har derfor besluttet at Rørosmeieriet skal etablere seg på et driftssted nummer to, i Tolga Næringspark. I første omgang vil det etableres en automatisk linje for melkebehandling der. På sikt kan vi flytte ferskost- og rømmeproduksjon til Tolga når veksten på Røros krever det, sier Lund.

TOLGA NÆRINGSPARK

Tolga Næringspark huset tidligere Tine Meieriet Tolga som ble bygd i 1992 og nedlagt i 2011. I dag har Staur Foods virksomhet i deler av lokalene. Rørosmeieriet har i første omgang inngått leieavtale om 1.100 kvm. Til sammenligning så er har hele anlegget i Sollihagaen på Røros en grunnflate på 1.150 kvm

MEIERI PÅ TOLGA

– Denne etableringen gir oss mulighet til å øke kapasiteten vesentlig og raskt, styrke vår posisjon som Norges fremste økologiske meieri og lokalmeieri for hele Rørostraktene, øke og spisse produktporteføljen, fokusere på produktutvikling og ivareta organisasjonens ønsker om å unngå faste kvelds- og nattskift, sier Lund.

Innovasjon Norge støtter utviklingsprosjektet med et tilskudd på 2,5 millioner og en låneramme på 7,5 millioner. – Rørosmeieriet har overoppfylt egne må. Bedriften har vist en eventyrlig vekst, levert gode resultat og skapt merverdi for både økobøndene og Rørosregionen. Nå er det behov for en rask løsning på voksesmertene som følger en så stor grad av suksess. Innovasjon Norge er glad for å kunne bidra til at Rørosmeieriet kan fortsette utviklingsarbeidet på høyt nivå og med stor fart, sier Aud Kvalvik i Innovasjon Norge Sør-Trøndelag.

-Tolga kommune har også vært en svært positiv og løsningsorientert samarbeidspartner i prosessen med å realisere denne etableringen. Det er også for våre eiere et viktig moment at vi med dette tar i bruk et allerede eksisterende anlegg, forteller Lund. Rørosmeieriet avd. Tolga vil ligge midt i kjerneområdet for mye av den økologiske mjølkeproduksjonen i Rørostraktene.

PLANLEGGER UTVIKLING PÅ TO LOKASJONER

Rørosmeieriet har mål om 20% vekst i omsetning hvert år i perioden 2014-2018. Parallelt med utredning om kapasitetsøkning har Rørosmeieriet jobbet med konkrete reguleringsplaner for Sollihagaen på Røros og Rørosmeieriet as har også kjøpt Rørosmeieriet Eiendom as med sikte på fusjonering.

-Arbeidet med videre utvikling på Rørosanlegget fortsetter, men vi ser at det ikke er realistisk å være i drift i et utvidet bygg på Røros før tidligst i 2017. Det har vi ikke tid til å vente på, sier Lund. Denne løsningen medfører muligheter til utvikling på begge lokasjonene. – På Røros vil det bli fokus på egen merkevare og videre utvikling av Rørosmeieriets unike tettekultur, mens det på Tolga i første omgang vil bli tapping av mjølk til leieproduksjon. Jeg ser frem til et spennende og utfordrende 2015 for Rørosmeieriet, avslutter Lund.