Rørosmeieriet har søkt om geografisk lovbeskyttelse av produktet Skjørost fra Røros-traktene.

Skjørost er vår uslepne diamant, sier meieribestyrer Trond V. Lund. Søknaden er behandlet av Mattilsynet og utkast til forskrift ligger nå ute på høring.

På vegne av Mattilsynet har Matmerk sendt utkast til forskrift om beskyttelse av Skjørost fra Røros-traktene som geografisk betegnelse ut på høring.

Skjørost er en proteinrik ferskost med over 21 % protein og mindre enn 0,6% fett. Osten har lange tradisjoner. Anvendelsesområder spenner fra salater, pizzatopping, rører og bakst til tradisjonell bruk som i Røros-traktene er å blande med tjukkmjølk og/eller rømme og spise til spekemat. Skjørost kan sammenlignes med tvarog, cottage cheese, ricotta, queso fresco og paneer.

I følge en undersøkelse er Skjørosten etablert som tradisjonsmat og en viktig del av matkulturen, både blant yngre og eldre i Røros-traktene. Rørosmeieriet vil sikre at Skjørost fra Røros-traktene også i fremtiden skal være laget av norsk, lokal råvare og søker derfor om en beskyttet betegnelse på linje med Tjukkmjølk fra Røros som var det første norske produktet med dette merket.

beskyttetGeografisk beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som skal:
– Skape større matmangfold og økt verdiskaping ved å stimulere til regional og lokal matproduksjon.
– Sikrer forbrukeren pålitelig informasjon om produktets geografiske tilhørighet, tradisjon og særegne kvaliteter.
– Ta vare på viktig kunnskap om norsk mat og matkultur.

Det er Mattilsynet som foretar endelig godkjenning av en søknad om beskyttelse.

Her kan du lese mer om beskyttede betegnelser.

Enhver har rett til å avgi høringssvar jf. forskrift om beskyttede betegnelser § 20. Høringssvar skal sendes til Matmerk, Postboks 487 – Sentrum, 0105 Oslo innen 17.11.2015.