Avdeling Tolga i full gang!

11. november ble Rørosmeieriet avdeling Tolga offisielt åpnet av meieribestyrer Trond V. Lund.

I åpningstalen takket meieribestyreren de mange bidragsyterne som har vært viktige for Rørosmeieriet siden oppstarten i 2000 og frem til dagens store milepæl. -Det er ikke hver dag det blir åpnet et nytt meieri, så dette er virkelig en merkedag, sa meieribestyreren.

Tolga Næringspark huset tidligere Tine Meieriet Tolga som ble  nedlagt i 2011. Nå er det igjen meieridrift i lokalene, og Lund fortalte at dette vil være ett av de mest automatiserte tappeanleggene i Norge.

Samtidig jobber Rørosmeieriet videre med utbyggingsplanene på Sollihagaen på Røros. På Tolga tappes nå melk til Coop Änglamark, mens det på Røros vil bli fullt fokus på Rørosmeieriets egne produkter.