MATNÆRINGA I REGIONEN I FRAMTIDA
Meieribestyrer Trond V. Lund og styreleder i Landbruk 21 Lars Morten Rosmo innleder til diskusjon om hvordan vi kan ta konkrete steg inn i det grønne skiftet og skape framtidas næringsgrunnlag.

Vi utfordrer primærprodusenter, eiere, samarbeidspartnere, kunder og andre interesserte til å bli med å påvirke fremtida til regionens matnæring.

Vi skal i vårt eiermøte diskutere strategi for Rørosmeieriet, og vi ønsker å se denne utviklingen i et bredt fremtidsperspektiv. Rørosmeieriet og resten av verdikjeden har hatt positiv utvikling de senere år, hvordan kan vi fortsette denne?

Hva er fremtidas fokus hos de som spiser maten? Hvilke krav vil de stille til oss fremover? Hva er vår regions fortrinn og muligheter fremover?

Vi inviterer alle interessenter til:

ÅPENT EIERMØTE HOS RØROSMEIERIET

Tid: Mandag 26. juni kl 12-13:30

Det vil bli servert smaksprøver fra kl 11:45.

Sted: Røros Hotell

Mål for samlingen: Etablere ei arbeidsgruppe som skal jobbe for at Røros-traktene blir Norges fremste på bærekraftig jordbruk.

 

Foto: Marius Tvinnerheim