Tilskuddet ble først offentliggjort på Aktivt Fjellandbruks årskonferanse i 2016. Meieribestyrer Trond V. Lund slapp der nyheten og det tok ikke mange dagene før Røros Slakteri tok initiativ til å bli med i ordningen. Partene går hver inn med 60 000,- og signaliserer med dette en økende etterspørsel etter produkter basert på bærekraftige gressressurser. Foto: Marius Tvinnereim

 

Utlysning:

Rørosmeieriet og Røros Slakteri lyser med dette ut:

Nydyrkingstilskudd

til gårdsbruk i Røros-traktene.

 

Tilskuddet vil bli lyst ut også i 2017 og 2018.

Rørosmeieriet og Røros Slakteri ønsker med dette å stimulere til økt nydyrking og bærekraftig, gressbasert mjølk- og kjøttproduksjon i Røros-traktene.

Total tilskuddsramme er 120 000 per år.

Vilkår:
– Tilskuddet kan gå til gårdsbruk beliggende i Røros-traktene, jf. definisjon til Rørosmat.
– Det må være innvilget støtte til nydyrking fra hjemkommunen. Dokumentasjon på at slik støtte er gitt til det omsøkte arealet, må legges ved søknaden
– Totalt, maksimalt tilskuddsramme er kr 120 000 per år, som fordeles forholdsvis på søkerne, men med følgende forutsetninger:

o Det utbetales maks. kr 300 per mål.
o Det utbetales maks. kr 20 000 per gårdsbruk

NB! FORLENGET SØKNADSFRIST: 1. november 2016
Røros kommune behandler nå en sak om nydyrkingstilskudd, så vi forlenger søknadsfristen. Hvis Røros kommune vedtar å støtte nydyrking på lik linje som sine nabokommuner, så kan også bruk innen Røros kommune søke oss om nydyrkingstilskudd.

Søknad sendes tor@rorosslakt.no og merkes Nydyrkingstilskudd 2016.
Ev. spm rettes til tlf 909 55 546 eller tor@rorosslakt.no.