Homogenisering er en prosess som gjør at fettet fordeler seg jevnt i mjølka. Uten homogenisering vil fettet samle seg/klumpe seg og flyte opp.

I skummet mjølk så er det ikke noe fett å homogenisere, og i fullfete produkter (fløte, smør, rømme) så er det så mye fett at det ikke er samme behov for homogenisering.

Det er i Norge vanlig å homogenisere søtmjølk. Vår søtmjølk og yoghurt er homogenisert. Gårdsmjølk fra Røros, Skjørost, Cottage Cheese, Tjukkmjølk, Syrnet Mjølk, Røros Smør og Røros Rømme er ikke-homogenisert.

Les mer om  homogenisering på melk.no