Nei. Homogenisering er en prosess som endrer fettmolekylene slik at de fordeler seg jevnt i produktet. I sin opprinnelige form vil fettet flyte opp.